Editorial Board

Posted on by

Chief Editor              Iveta SEDLÁKOVÁ

Scientific Editor       Viera KUZMIŠINOVÁ

Editor                        Michal MAŠLEJ

 

 

Editorial Board

Ladislav ANDRAŠIK

Slovak University of Technology in Bratislava

Ingo BÖCKENHOLT

International School of Management, Dortmund

Lev BUKOVSKÝ

College of International Business ISM Slovakia in Prešov

Sławomir BUKOWSKI

Kazimierz Pulaski University of technology and humanities, Radom

Ivana BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ

University of St. Cyril and Methodius in Trnava

Yosip DANKIV

Uzhorod National University, Uzhorod

Charles DUCROCQ

Université de Franche – Comté, Besançon

Vladimír GOZORA

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava

Július HORVÁTH

Central European University, Budapešť

Štefan KASSAY

I. D. C. Holding

Hans KÖCHLER

University of Insbruck

József POÓR

Szent István University, Gödöllő

Dieter SCHLESINGER

International School of Management, Mníchov

Vojtech SPÁČIL

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Milan ŽÁK

Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha