Imprint

Posted on by

ISSN  1339-8245

EAN/ISSN 9771339824001 51

Year of publishing: 1-2

Year: 2015-2016

Issues: 1 – 3

NAME AND ADDRESS OF THE PUBLISHER:         

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

tel.: 051 758 17 98

e-mail: sekretariatrektora@ismpo.sk

IČO 364 846 95

PLACE OF PUBLICATION: Prešov / Slovakia

DATE OF PUBLICATION: 30.06.2015

NAME AND ADDRESS OF THE IMPRINT:    

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove,

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

PERIODICITY: 2 times / year

PRICE PER ISSUE:  5 €

ANNUAL SUBSCRIPTION: 10 €

DISTRIBUTING ORGANISATION:

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

ISSUE: 100 pcs.

COPYRIGHT: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove