2/2019-020-zrodlo

Posted on by

Źródło-Loda Małgorzata

dr inż.,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

zrodlo@pwsz.krosno.pl

Conditions for the development of clusters

in Podkarpackie Voivodeship

 

Abstract: The aim of this work was to identify and analyze the performance of clusters existing in Podkarpackie Voivodeship and presentation of benefits resulting from their functioning for this region.

There are several clusters in the region of Podkarpackie Voivodeship. Their branch structure largely corresponds to key industries of the region. These key industries include: aviation industry, chemical industry – including pharmaceutical industry and industry of plastics and rubber production, informatics, food industry, metal industry and tourism. The creation of clusters is promoted by the regional politics. Not without significance is the existence in Podkarpackie Voivodeaship many entities that may support the development of regional clusters, such as institutions from the sector of science, administration or business environment.

The existence of clusters supports the development of Podkarpackie Voivodeship. Thanks to the cooperation of various entities within the framework of clusters, their mutual interaction and movement of knowledge, innovative solutions are generated. All above factors have impact on the increase of region’s innovative potential.

Keywords: cluster; development; Podkarpackie Voivodeaship.

JEL classification: E20

Bibliography

BUCZYŃSKA, G., FRĄCZEK, D. & KRYJOM, P., 2016. Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

FIGIEL S., KUBERSKA, D. & KUFEL, J., 2013. Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy.

HERMANIUK, J., 2011. Klastry i klastering – istota, funkcje, typologia. In: SZAJNA, W., ed. Jak stworzyć KLASTER, przewodnik. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

MAJ, M. & RYCHLICKI P., 2011. Kierunki rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o klastry. Opole: Openfield Reserarch & Communications.

MOKRIŠOVA, V. 2016. Eco- innovation as a determinant effective business development. In: Zarzadzanie , Teoria i Praktyka 17(3)2016. ISSN 2081-1586, pp.35-40.

PORTER, M.E., 2001. Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

WERESA, A. M., 2012. Systemy innowacyjne a konkurencyjność w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej.

WOŹNIAK, L., SOBKOWIAK, A., DZIEDZIC, S., KĄKOL, W., KUD, K., WOŹNIAK, M. & WYRWA, D., 2015. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Rzeszów: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.