2/2021-004-ambrozy

Posted on by

Ambrozy Marián

Associate professor,
PhD in Systematic philosophy
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic

ambrozy@ismpo.sk

NOVÉ PERSPEKTÍVY AKADEMICKÉHO ROZVOJA

Vedecký život prináša vývoj i zmeny. Aj vedecké časopisy majú svoje osudy. Vznikajú a zanikajú, majú svoj vývoj. Niektoré tratia svoju pôvodnú interdisciplinárnosť a špecializujú sa, ako napríklad Listy filologické, ktoré sa pôvodne ako Listy filologické a pedagogické zaoberali aj pedagogikou. Založili ich zanietení českí vedecky orientovaní gymnaziálni profesori. Podobných príkladov by bolo možné uviesť viac. Je možný aj opačný proces, t. j. rozšírenie rozsahu pôsobností vedeckého časopisu.