2/2021-009-kurnicki

Posted on by

Kurnicki Leszek

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa
Stanisława Moniuszki 1A,
00-014 Warszawa, Poľsko
lech@kurnicki.eu

AKTYWNOŚĆ EUROAZJATYCKIEJ UNII

GOSPODARCZEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Streszczenie. Autor zarysował w artykule cele strategiczne państw członkowskich EUG, czyli: odejście od eksportu surowcowych zasobów energetycznych na rzecz pozycji lidera technologicznego w produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu energii; maksymalne wykorzystanie wszystkich zasobów energetycznych w celu zapewnienia długotrwałego, stabilnego wzrostu gospodarczego. Osiągnięcie tych celów nie jest możliwe bez przyciągnięcia technologii i inwestycji zagranicznych, co zakłada nie tylko rozwój handlu międzynarodowego, lecz również poszerzenie innych form współpracy państw EUG z partnerami zagranicznymi. Współpraca energetyczna na dziś jest najbardziej aktualna i realna ze wszystkich możliwych rodzajów współpracy gospodarczej w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Słowa kluczowe: integracja eurazjatycka, regionalna współpraca gospodarcza, wspólny rynek, współpraca energetyczna.

JEL classification: E02, F15, F55