1/2022-017-kurnicki

Posted on by

Kurnicki Leszek
Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Warszawa
Stanisława Moniuszki 1A,
00-014 Warszawa, Poľsko
lech@kurnicki.eu

POZYCJA EUROAZJATYCKIEJ UNII GOSPODARCZEJ

W UKŁADZIE GLOBALNYCH STOSUNKÓW ENERGETYCZNYCH

Streszczenie. Niestabilność geopolityczna kształtuje obraz współczesnego świata energetycznego, określa stan regionalnych i globalnych rynków energetycznych i decyduje o losach największych projektów energetycznych. Autor artykułu zauważa, że rozwój techniki i technologii uzupełnia jedynie i zwiększa możliwości oraz oddziaływanie tego rodzaju czynników politycznych i geopolitycznych. Energetyka z łatwością staje się zakładniczką polityki – ambicji, celów oraz wynikających z koniunkturalizmu decyzji politycznych – co w praktyce oznacza utrudnienia w rozwiązywaniu problemów stojących przed polityką energetyczną zarówno na szczeblu narodowym, jak i międzypaństwowym. Eurazjatycka integracja energetyczna, rozumiana przez jej zwolenników jako proces rozwoju i zacieśnienia uzasadnionych historycznie i gospodarczo powiązań w zakresie energetyki między państwami w obrębie przestrzeni postradzieckiej, jest nieodłączną i systemotwórczą składową EUG.

Słowa kluczowe: energetyka, infrastruktura, integracja energetyczna, zrównoważony rozwój.

JEL classification: E02, F15, F55