1/2023-020-polacko

Posted on by

Polačko Jozef
Doctor of Political sciences, Doctor of Theology, Doctor of Ethics
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
admin@ismpo.sk

ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI V KONTEXTE POTENCIÁLU TURISTIKY AKO FAKTORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V REGIÓNE ZEMPLÍN

Abstrakt. Región tvorí dôležitú súčasť teritoriálneho usporiadania. Má však aj osobitný duchovný a kultúrny rozmer. Pri štúdiu potenciálu regionálneho rozvoja sa tak prelínajú ekonomické, kultúrne i etické otázky. Zemplín je osobitým regiónom bohatým na kultúrne i prírodné dedičstvo. Rozvoj turistického ruchu predstavuje preto prirodzený spôsob rozvoja celého regiónu Zemplín. V analýze návštevnosti sledujeme určité trendy, ktoré sú výsledkom prirodzeného vývoja situácie, preto sú predmetom dáta spred dvoch veľkých kríz, s ktorými sa naša spoločnosť musela a musí vysporiadať. Výsledky sledovaných trendov sú prehľadne zoradené v tabuľkách rozdelených podľa jednotlivých okresov.

Kľúčové slová : región, regionálny rozvoj, turistika, Zemplín

JEL classification: L83,Z32, Z39