1/2023-065-borek

Posted on by

Borek Dominik
Doctor of Law
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
borek@ismpo.sk

Polačko Jozef
Doctor of Political sciences, Doctor of Theology, Doctor of Ethics
College of International Business ISM Slovakia in Prešov
1 Duchnovičovo námestie
Prešov 080 01, Slovak Republic
admin@ismpo.sk

PERSPEKTÍVY ROZVOJA SPOLUPRÁCE MEDZI POĽSKOM A SLOVENSKOM V OBLASTI MANAŽMENTU CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU

Abstrakt. Poľská a Slovenská republika prekonávajú náročné obdobie svojej existencie poznamenanej viacerými krízami, ktoré sa dotkli aj doteraz rozbehnutých veľkých spoločných projektov v oblasti športu, čo má vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu. Úroveň vzájomnej spolupráce a jej vnútorná kvalita však predstavuje hodnotu, na ktorej je možné budovať ďalšie plány smerom do budúcnosti. Aj zaznamenané empirické údaje poukazujú na dôležitosť rozvoja medzinárodnej spolupráce medzi našimi štátmi. Organizácia spoločných eventov predstavuje veľkú príležitosť na oboch stranách hranice. Práve šport považujeme za oblasť, ktorá má obrovský potenciál rozvíjať nie len uvedenú spoluprácu, ale v konečnom dôsledku podporiť aj cestovný ruch a rozvoj regiónov. Článok sa sústredí na analýzu možností perspektív ďalšieho rozvoja uvedenej spolupráce.

Kľúčové slová : šport, cestovný ruch, rozvoj.

JEL classification: L83,Z32