1/2024-042-kovac

Posted on by

Kovač Vilém
Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika
kovac@znalcivste.cz

Schandlová Kristýna
Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 37001 České Budějovice, Česká republika
31191@mail.vstecb.cz

VLIV INFLACE NA CENU AKCIÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Abstract. Cílem studie bylo posoudit, zda inflace v letech 2020-2023 ovlivnila cenu akcií v České republice. Konkrétně u dvou zkoumaných společností, Česká spořitelna, a.s., a MONETA Money Bank, a.s. Metodou sběru dat byla obsahová analýza, pomocí které byly zjištěny údaje o vývoji inflace v České republice a vývoji cen akcií zkoumaných společností. Jako metoda zpracování dat byl použit Pearsonův korelační koeficient. Spolehlivost koeficientu r byla ověřena pomocí t – testu. Ze získaných údajů je patrné, že vývoj inflace v České republice byl záporný. Vliv na něj měla především energetická krize a válečný stav na Ukrajině. Vývoj ceny akcií České spořitelny, a. s., byl pozitivní, hodnota akcie rostla. Vliv měla pravděpodobně post-pandemická ekonomická oživení, kdy po dlouhém období omezení a nejistoty, začala ekonomika znovu růst. Vývoj ceny u Komerční banky, a. s., byl také pozitivní. Hodnota akcie rostla, díky silným finančním výsledkům za předchozí čtvrtletí, což posílilo důvěru investorů v její výkonnost a budoucí růst. Nelze stoprocentně určit, jaký vliv má inflace na vývoj akcií v České republice. Záleží na tom, jak inflace ovlivňuje odvětví, ve kterém společnosti působí.

Key words : Inflace, vývoj inflace, akcie, akciový trh, cena akcií, vývoj akcií.

JEL classification: G2, G3