1/2015-005-Sikula

Posted on by


Milan ŠIKULA

NEW TRENDS IN THE STRUGGLE FOR GLOBAL GOVERNANCE

 

Abstract

Our objective is to approve, that Stiglitz thesis about global governance without global government (2001) has significantly broader historical relevance and that the beginning of this process can be tracked back to the beginning of 20th century. According to historical facts we observe, that targeted persuasion of global governance through money has three milestones: creation of FED (1913) and Bretton-Wood system (1944) of global governance were dominant assets of USA and beginning of global crisis (2008) combined with the transformation to multipolar  system and complicated contest for positions within this system. Demonstration of historical genesis of global governance is contributing to deeper and more integral understanding of current demonstrations of this phenomenon.

 

Key words: globalization, global governance, global government, unipolar and multipolar system.

Bibliography

Beck, U., 2002. What is Globalisation? Oxford: Polity Pres. Česky: Co to je globalizace? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultúry. 2007.

Bělohradský, V., 2000. Antinomie globalizace: Vzdelanostní společnost 2000. In:

Bělohradský, V. a kol. Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha: QplusQ.

Bondy, E., 2005. O globalizaci. Brno: L. Marek.

Castells, M., 2004. The Rise of Network Society – The luformation Age: Ecoomy, Society and Culture. Oxford: Blackwel Publishers Ltd.

Daniš, D., 2014. Kto financuje ukrajinskú vojnu. Hospodárske noviny, 22. 7. 2014.

Held, D., 2004. Inescapably Side by Side. An Interview with David Held, Mikkel Thorup & Mads P. Sorensen. Polity, February.

Herman, E. S., 1999. The Threat for Globalisation. Nex Politics, Vol. 7. No. 2 (new sesies) whole No. 26.

MALÝ, J., 2014. TTIP v kontextu změn postavení EU ve světové ekonomice. Bratislava EU SAV 11.11.2014.

Morris, M., 2012. Co nesmíte vědet. Praha: Rybka Publishers.

Pilling, D., 2014. Banka BRICS je symbolom novej éry. Exkluzívny príspevok pre Hospodárske noviny, 1. – 3. augusta 2014.

POTŮČEK, M. – MUSIL, J. – MAŠKOVÁ, M., 2008. Strategické volby pro českou spoločnosť. Teoretická východiska. Praha: Sociologické Nakladatelství.

Pressburg, A. P., 2014. Šanghajská organizácia pres spoluprácu dvíha hlavu. Trend, 18. 9. 2014.

Pressburg, A. P., 2015. Svetovej banke rastie čínsky konkurent, Trend, 2. apríl 2015.

Rothkopf, D., 2009. Supertřída. Jak globální elita pretváří svět. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o.

Stiglitz, J. E., 2003. Jiná cesta k trhu. Praha: Prostor.

Varoufakis, Y., 2013. Globální Minotaurus. Praha: Rybka Publishers.

Vitali, S. – Glattfelder, J. B. – Battistion, S., 2011. The network of global corporate control. [online]. Zurich: Swiss Federal Institute of Technology.

2011[Cit. 15. 10. 2012.] Dostupné na: <http://workplacebullying.org/multi/pdf/ETHstudy.pdf>.