1/2018-032-tej

Posted on by

Juraj Tej, Viktória Ali Taha

Základy krízového manažmentu a manažmentu zmien

(Crisis Management Theory and Management of Changes)

Editor: BOOKMAN, Ltd., Prešov, 2017, 100 p.

ISBN: 978-80-8165-240-0