2/2022-005-zhehus

Posted on by

Жегус Олена
Доктор економічних наук, професор
Професорка кафедри маркетингу, управління
репутацією та клієнтським досвідом
Державний біотехнологічний університет
44 вул. Алчевських, Харків, 61002, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3318-4646
o.zhehus@btu.kharkov.ua

Савицька Наталія
Доктор економічних наук, професор
Завідувачка кафедри маркетингу, управління
репутацією та клієнтським досвідом
Державний біотехнологічний університет
61002, вул. Алчевських 44, м. Харків,Україна
http://orcid.org/0000-0001-6569-6772
n.savytska@btu.kharkov.ua

Посохова Софія
Студентка гр. МР-39
Державний біотехнологічний університет
61002, вул. Алчевських 44, м. Харків, Україна
soneckaposohova9@gmail.com

РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

МАРКЕТИНГУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Анотація. Доведено, що важливість впровадження та ефективного використання інструментів цифрового маркетингу, зокрема маркетингу в соціальних мережах, в діяльності готелів дозволить їм забезпечити свою присутність в середовищі Інтернет, здійснювати на цій основі постійну взаємодію та комунікації з цільовою аудиторією, поширювати інформацію, рекламувати послуги, формувати сприйняття бренду. Для контролю маркетингу в соціальних мережах розроблено аналітичний інструментарій комплексного аудиту, який базується на формалізованій бальній оцінці запропонованої системи складових: присутності закладу в соціальних мережах, контент-маркетингу, комунікаційної активності підписників, комьюніті-менеджменту, дизайну сторінок, для кожної із яких деталізовано відповідний набор характеристик. Апробація його дозволила діагностувати поточний стан використання маркетингу в соціальній мережі Facebook у чотирьохзіркових готелях м. Харкова та виявити ключові проблеми (недостатній рівень присутності в цифровому середовищі через обмежене використання соціальних мереж та месенджерів, слабкий ком’юніті-менджмент, переважно низька активність підписників, недостатня частота публікацій та одноманітність контенту, непрофесійне виробництво контенту, часткове дотримання фірмового стилю, ігнорування сучасних трендів в SMM). Розроблені рекомендації щодо усунення виявлених проблем, формування та реалізації SMM-стратегії дозволять підвищити рівень та результативність маркетингу в соціальних мережах в закладах готельної індустрії.

Ключові слова: маркетинг, соціальні мережі, готель, аудит, аналітика .

JEL classification: M31