2/2015-005-Shuliko

Posted on by

Andriy Oleksandrovych SHULIKO

METHODS OF ASSESSING THE FEASIBILITY  OF HEDGE COMMODITY DERIVATIVES

 

Abstract

In the given article, author examines the methodology for assessing the appropriateness of hedge commodity derivatives, which are carried out on the stock futures market. Relevance of the topic due to the fact that the economy, as the world’s leading countries and countries with economies that develops, needs more enterprises are engaged in the issue of derivatives in the stock markets. That is why, it is necessary to improve the basic steps and methods to assess the feasibility hedge commodity derivatives. Methodology of research is the study and synthesis methods to assess the feasibility of hedge commodity derivatives. The main result of the study is to reveal the methodology for assessing the appropriateness of hedge commodity derivatives.

Keywords: analysis, exchange, derivatives, hedging

Bibliography

AKELIS, S. 1999. Tehnicheskiy analiz ot A k Ya (Technical Analysis from A to Z). Мoscow. (in Russian)

AZARENKOVA, G. 2005. Modeli ta metody analizu finansovyh potokiv (Models and methods of analysis of financial flows). Kharkiv. (in Ukraine).

BAKAEV, L. 2000. Kilkisni metody v upravlinni investciyamy: Navch. posibny`k. (Quantitative Methods in investment management). Kyiv. (in Ukraine).

BERNSTEIN, L. 2003 Analiz finansovoy otchetnosti: teoriya, praktika i interpretatsiya (Financial Statement Analysis: Theory, Practice and Interpretation. Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

BOYKO, K. 2010 Metodyka provedennya poperednogo analizu operacij xedzhuvannya (The methodology of the previous analysis of hedge). Oblik i finansy APK, no 1, pp. 131-137. (in Ukraine).

BUTUZOV, V. 2008 Matematicheskiy analiz v voprosah i zadachah (Mathematical analysis of questions and tasks). Krasnodar. (in Russian)

CHUMACHENKO, M., BOLYUH, M., BURCHEVSKY, V. 2001 Ekonomichnyi analiz (Economic analysis). Kyiv. (in Ukraine).

DANKO, P. 1999. Vyisshaya matematika v uprazhneniyah i zadachah. (Higher mathematics exercises and tasks). Мoscow. (in Russian)

DOUGHERTY, K. 1999. Vvedenie v ekonometriku. (Introduction to Econometrics). Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

DROZD, I., BOYKO, K. 2010. Rol analizu xedzhuvannya u systemi pryjnyattya upravlinskyh rishen pidpryyemstv pererobnoyi promyslovosti (Role in the analysis of hedge management decision-making processing enterprises), Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, no 118., pp 16-19.

HULL, D. 2007. Optsionyi, fyuchersyi i drugie proizvodnyie finansovyie instrumentyi (Options, futures and other derivative financial instruments. Trans. from English). Kyiv. (in Russian)

KOMARINSKY, J., YAREMCHUK, I. 1996. Finansovo-investytsiinyi analiz (Financial and investment analysis). Kyiv. (in Ukraine).

KRAMARENKO, J. 2002. Oblik ta analiz operatsii z valiutnymy deryvatyvamy v komertsiinykh bankakh Ukrainy (Accounting and analysis of operations with currency derivatives in commercial banks of Ukraine). Kyiv. (in Ukraine).

KRAMARENKO, V., HOLOD, B. 2003 Birzhova diialnist (Exchange activity) Kyiv. (in Ukraine).

KUDRENKO, D. 2003. Analiz informatsiinykh tekhnolohii zadachi operatyvnoho analizu fiuchersnykh rynkiv (Analysis of information technology tasks operational analysis of futures markets). Dnipropetrovsk. (in Ukraine).

LEBO, C. 1998. Kompyuternyiy analiz fyuchersnyih ryinkov (Computer Analysis of the Futures Markets. Trans. from English). Мoscow. (in Russian)

LESCHINSKY, O. 2003. Ekonometriya (Econometrics). Kyiv. (in Ukraine).

LOPATKINA, I. 2008. Vplyv pokhidnykh finansovykh instrumentiv na rozvytok finansovoi kryzy v SShA (Effect of derivative financial instruments for the development of the financial crisis in the United States). Economics: Theory and Practice Sciences works., no. 246, pp. 880-888

NYMAN, E. 1999. Malaya entsiklopediya treydera (Small traders encyclopedia). Kyiv. (in Ukraine).

PRIMOSTKA, L. 2011. Problemyi otsenki i otrazheniya ekonomicheskih riskov v buhgalterskom uchete. (Problems of evaluation and reflection of economic risks in accounting). Sokolovskie chteniya. Vzglyad iz proshlogo v buduschee., Vol 2, pp. 179-180

SOHATSKA, O. 2008. Birzhova sprava (Exchange business). Kyiv. (in Ukraine).

SІLCHENKO, M. 2000. Matematychni metody u khedzhuvanni ryzykiv na rynku optsioniv (Mathematical methods of risks hedge options market). Finance of Ukraine, no. 11, pp. 100-105

SІLCHENKO, M. 2002. Ekonomiko-matematychne modeliuvannia protsesu tsinoutvorennia na rynku optsioniv (Economic-mathematical modeling of the process of pricing in the options market). Kyiv. (in Ukraine).

VEDENEEVA, E. 2008. Funktsii i formulyi Excel 2007. Biblioteka polzovatelya. (Functions and formulas Excel 2007. The user library). St. Pererburge. (in Russian)

ZHALDAK, M. KUZMІNA, N., MIHALІN, G. 2000. Teoriya ymovirnostey i matematichna statistika: Pidruchnik dlya studentiv fIziko-matematichnih spetsialnostey pedagogichnih unIversitetiv (Theory of Probability and Mathematical Statistics: A Textbook for students of physical and mathematical specialties of pedagogical universities). Poltava. (in Ukraine).