2/2015-018-Wilczynska

Posted on by

Małgorzata WILCZYŃSKA

FACTORING AS A SOURCE OF EXTERNAL FINANCING OF ENTERPRISES IN POLAND

 

Abstract

External capital is an additional but a very important source of an entity funding and development. An important source of a short-term external financing is factoring. Due to the difficulties in credit obtaining, factoring turns out to be the only available source of working capital obtaining. It is the most flexible and effective financial instrument, providing not only liquidity, but also reducing the risk associated with the sale and receivables. The article presents the conception of factoring as a form of foreign external financing. It is compared the selected external financing sources available to entrepreneurs, ie. factoring credit and leasing rotary and  it is presented  the conclusions resulting from this comparison.  It is outlined the scale of factoring in Poland. The article uses the method of analysis, the method of  literature studies  (it is used the national literature, including scientific article and legal acts as well as Internet sources of Polish Factors Association).

Keywords: sources of financing, external financing, factoring, entities

Bibliography

BIEŃ, W. 2005. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa, Difin, p. 239, ISBN 83-7251-503-4.

BŁAWAT, F. (red)., 2004. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk , p.29.

DULIAN, A., 2005. Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. In Bank i Kredyt, (1), p.77.

DULINIEC, A., 2007. Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p. 130.

GRABOWSKA M., 2012. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu, ISBN 978-83-7556-449-5, EAN 9788375564495.

KRECZMAŃSKA – GIGOL K., 2007. Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora. Warszawa:Difin. ISBN: 978-83-7251-773-9.

MICHALSKI, G., 2013. Przedsiębiorstwo. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, p.194, ISBN: 978-83-01-17289-3.

PANFIL, M., 2011. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie II, Warszawa: Difin, ISBN 978-83-7641-416-4.

PODEDWORNA, A. – TARNOWSKA D. 2005. Faktoring w Polsce – perspektywy rozwoju. Studia i Prace. In Kolegium Zarządzania i Finansów. Warszawa: SGH, ( 56)   ISSN: 1234-8872.

PODEDWORNA – TARNOWSKA D., 2011. Faktoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami. In Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. (red.) PANFIL M. , Wydanie II, Warszawa: Difin, , pp. 326 – 342, ISBN: 978-83-7641-416-4.

SKOWRONEK – MIELCZAREK A., 2013. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa:, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, p. 129, ISBN: 978-83-7378-835-0.

STECKI L., 1995. Faktoring w praktyce bankowej. , Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” TNOIK, , ISBN: 9788385709145.

WAŚNIEWSKI, T. – SKOCZYLAS, W., 2004. Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie .Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości, ISBN: 83-86543-69-8.

WILCZYŃSKA M., 2014. Leasing w aspekcie bilansowym i podatkowym. In Finansowo – ubezpieczeniowe aspekty rozwoju przedsiębiorstw i regionów (red) PUKAŁA R.. Jarosław: PWSTE, ISBN: 978-63909-38-3.

Acts

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 Leasing

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz.U.2000 Nr 74 poz. 857.

Netografia

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463418,faktoring_pozwala_poprawic_plynnosc_firmy_nie_powodujac_jej_zadluzania_sie.html [stan na 25.02.2015]

www.bankier.pl [stan na 25.02.2015]

http://gf24.pl/wp-content/uploads/2015/01/faktoring.pdf [stan na 25.02.2015]

www.findict.pl http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463418,faktoring_pozwala_poprawic_plynnosc_firmy_nie_powodujac_jej_zadluzania_sie.html,2 [stan na 15.03.2015 r.]

http://www.faktoring.pl/index.php?page=1 [stan na 4.04.2015 r.]

http://banking-magazine.pl/2013/01/23/co-to-jest-faktoring-jego-funkcje-i-rodzaje/ [stan na 05.04.2015 r.]

http://www.finanse.egospodarka.pl/112140,Dla-kogo-faktoring,1,60,1.html

http://www.ipo.pl/raporty/faktor_2007/dla_jakich_firm_faktoring_i_kiedy_warto_skorzystac_z_faktoringu_592308.html [stan na 05.04.2015 r.]

http://www.kongresfaktoringu.pl/files/relacja_kongres_2014.pdf [stan na 04.04.2015 r.]

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/763688,faktoring-najwieksze-zalety-i-wady.html [stan na 06.04.2015]

http://www.faktoring.pl/ [stan na 06.04.2015]

http://www.ipo.pl, [dostęp na 05.08.2015]

 http://www.wprost.pl/ar/156306/Zalety-i-wady-faktoringu/ [dostęp na 05.08.2015]

http://www.ipo.pl/raporty/faktor_2007/faktoring_a_inne_zrodla_finansowania__%28analiza_porownawcza%29_592308.html [dostęp na 06.08.2015]

http://www.finanse.egospodarka.pl/112140,Dla-kogo-faktoring,1,60,1.html

http://www.egospodarka.pl/124328,Faktoring-w-Polsce-2014,1,39,1.html