2/2015-075-Wiktorowicz

Posted on by


Justyna WIKTOROWICZ

EXTENDING WORKING LIFE IN POLAND – REASONS, MEASURES, RECOMMENDATIONS

 

Abstract

Various economic and social consequences of the ageing of communities, which all Europe has to take into account as well, make the economic activity of people over 50 in the labour market one of the most significant issues raised in labour market research. In many EU countries measures have been taken in order to maintain the employment rates of this group of workers or to include them in the labour market. The aim of the paper is to evaluate of the situation of people aged 50+ in the labour market in Poland in the context of the possibility of extending their economic activity. The analysis will be based on survey data conducted on representative national samples of people aged 45+ and employers in Poland. The analysis was conducted with the application of basic descriptive statistics, as well as chi-squared test and logistic regression.

Keywords. ageing, economic activity, extending working life, social policy, Poland.

Bibliography

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII, 2010. Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Informacje użyteczne dla pracodawców i pracowników, Warszawa.

CONEN, Witeke – van DALEN Harry – HENKENS Kène – SCHIPPERS Joop, 2011. Activating Senior Potential in Ageing Europe: an Employers’ Perspective. ASPA. Haga.

JAROS Rafał – KRAJEWSKI Piotr – MACKIEWICZ Michał, 2011. Osoby po 45. roku życia na rynku pracy Lubelszczyzny. Poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami. Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź.

KARPOWICZ Ewa, 2011. Zarządzanie pracownikami w wieku 50+ – perspektywa pracodawcy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

KRYŃSKA Elżbieta – KRZYSZKOWSKI Jerzy – URBANIAK Bogusława – WIKTOROWICZ Justyna (eds.), 2013. Diagnosis of the current situation of men and women 50+ in the labour market in Poland. Final Report. University of Lodz, Lodz

LIWIŃSKI Jacek – SZTANDERSKA Urszula, 2010. Wstępne standardy zarządzania wiekiem. PARP, Warszawa.

SZYMCZAK Wiesław, 2010. Podstawy statystyki dla psychologów. Difin, Warszawa.

URBANIAK Bogusława (eds.), 2007. Pracownicy 45+ w naszej firmie. UNDP, Warszawa.

URBANIAK Bogusława – WIKTOROWICZ Justyna, 2011. An Analytical Report on Programmes for People 50+ Implemented in Poland between 2004 and 2009. University of Lodz, Lodz.

Unpublished data of “Diagnosis of situation of females and males 50+ on the labour market in Poland”.

 Eurostat Database, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes