1/2016-134-Vinklarik

Posted on by

Vinklárik Milan

Doc. PhDr., CSc.,

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice

 

PŘÍNOS PROGRAMOVANÉHO UČENÍ K ROZVOJI PEDAGOGICKÉ TEORIE A PRAXE

Autor: Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

 

Recenze

 

Anotace: Česká a slovenská pedagogická veřejnost přijala s uspokojením publikaci Josefa Malacha, s názvem „Přínos programovaného učení k rozvoji pedagogické teorie a praxe“, která do hloubky analyzuje jedno z největších světových pedagogických hnutí dvacátého století. Publikace si klade dva hlavní cíle: za prvé, podat objektivní charakteristiku historie programovaného učení a identifikovat z ní vyplývající podněty ke korekci jeho nesprávných interpretací a za druhé, určit jeho hodnotné prvky využitelné pro další rozvoj didaktického myšlení a vzdělávací praxe.

Klíčová slova: Programované učení, didaktické myšlení, pedagogická teorie, vzdělávací praxe, výukové programy, eLearning, technické výukové prostředky, vyučovací stroje, výpočetní technika.

 

Publikaci Josefa Malacha vydala Pedagická fakulta v Ostravě pod ISBN 978-80-7464-527-3.