2/2015-099-Satanova

Posted on by


 Anna ŠATANOVÁ

PERFORMANCE OF PROCESSES FROM THE ASPECT OF QUALITY MANAGEMENT

 

Abstract

The contemporary quality management system is based on process-wise attitude, whose importance is growing steadily, mostly due to permanent changes resulting in continuous improvement of the processes. Efficient course of the company’s processes is a tool that keeps and strenghtens the company position in the market. The quality of the company’s processes and their efficient configuration are influencing not only the costs, but also the sales and profit amounts due to high-quality service for the customer.  In the following article, the attention is aimed to the issue of the impact of the process costs on the quality. Within the process itself, we are neither dealing with its analysis from the technical point of view, nor we will analyze the priority levels of the processes as far as the production concerns. Instead, we will aim our attention to the analysis of the individual company’s outputs and to their impact on the efficiency of the process under investigation, i.e. to the process measurable outputs and/or the process economy. Thus the purpose is the process analysis in connection to the product and its added value generation. The process analysis was carried out at the workshops level, and – as far as its methodology concerns – at the entity level.

Key words: quality, process, measurement of efficiency, costs, effective,

Bibliography

ALBER, S. 2003: Process management as base of quality, enviroment and risk management. Kvalita, 3/2003, 4-8, Jorunal of the Slovak Society of Quality Management, ISSN 1335-9231

BARTOŠ, V. 2003. Využití prístupu Balanced Scorecard jako nástroje strategického controllingu výrobního podniku, Disertační práce, VUT, Brno, Fakulta podnikatelská, 2003

 BASL, J., TUMA, M., GLASL, V. 2002. Modelování a optimalizace podnikových procesu, 1. vydání, Plzeň, ZČU, 2002, 140 s., ISBN 80-7082-936-2.

BRUHN, M. 2008. Wirtschaftlichkeit des Qualitätsmanagements. Berlin 2008, s.63.

GEJDOŠ, P., POTKÁNY, M. 2005. Procesne orientované manažérstvo kvality. In: Nové trendy v manažérstve kvality. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou.Trnava,2005, s.28 –32. ISBN 80-227-2230-8 .

HANSEN, W., KAMISKE, G.F. 2003. Qualitätsmanagement. Digitale Fachbibliothek. Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH, 2003. ISBN 3-936608-48-2.

HOLOČIOVÁ, Z. 2004. Efektívnost řízení servisních služeb malých a stŕedních firem, Disertační práce, UTB ve Zlíne, Zlín, 2004, 124s.,

KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. 2004. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku, 4. vydání, Praha, Management Press 2004, 267 s., ISBN 80-7261-032-5.

NENADÁL, J. a kol. 2002. Moderní systémy řízení jakosti, Quality Management, 2. vydání, Praha, Management Press, 2002, 282 s., ISBN 80-7261-071-6

POTKÁNY, M. 2004. Controlling v nákladovo orientovanom manažérstve kvality. In: Kvalita 2/2004, odborný časopis slovenskej spoločnosti pre kvalitu, Žilina, MASM Žilina, 2004, s. 16 –18. ISSN 1335-9231.

Potkány, M., Hajduková, A., Teplická, K. (2012): Target costing calculation in the woodworking industry to support demand at the time of global recession. Drewno = Wood, 55, No. 187, p .89 –104.

ŠATANOVÁ, A. a kol. 2008: Manažérstvo kvality: Vysokoškolská učebnica, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 352 s., ISBN 978-80-228-1928-2.

ŠATANOVÁ, A. a kol. 2011: Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, vysokoškolská učebnica Zvolen: TU Zvolen, 2011. 567 s. ISBN 978-80-228-2319-7. (12%)

Wirtschaftlichkeit durch Qualitätsmanagement, DGQ 14 – 18 Bericht, 1. vydanie, Berlin: Beuth, 2005, 124 s., ISBN 3-410-32888-2.

WILDEMANN, H. (2000): Qualitätscontrolling in Industrieunternehmen. Zeitschrift Kostenrechnungspraxis, Sonderheft č. 1, s.11-17.

http://www.qm-trends.de

STN EN ISO 9001:2008. Systémy manažérstva kvality. SÚTN Bratislava, 2009.